Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COMFORTABLE
(zwany dalej „Regulaminem”)
 
§ 1 [ZASTOSOWANIE]

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych z Krzysztofem Voglem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Comfortable – Krzysztof Vogel”, pod adresem: ul. Kasprowicza 8, 64-330 Opalenica, numer NIP: 788-118-48-82, numer REGON: 634343031, numer telefonu 48 (61) 415 15 55 (koszt połączenia stacjonarnego), e-mail: biuro@comfortable.pl, zwanym dalej „COMFORTABLE” za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.comfortable.pl
 2. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z podmiotami gospodarczymi jak również z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (dalej zwanych Klientem lub Klientami). W wypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Regulamin stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

 
§ 2 [ZAMÓWIENIA]

 1. Sklep internetowy COMFORTABLE prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez COMFORTABLE, w tym w szczególności katalogi, foldery, inne materiały informacyjne lub reklamowe oraz informacje zawarte na stronie internetowej kierowane przez COMFORTABLE do potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 3. Po zapoznaniu się z treścią propozycji COMFORTABLE, Klient składa COMFORTABLE ofertę zakupu. Oferta zakupu składana jest poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w sklepie internetowym. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez COMFORTABLE. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji a umowa nie zostaje zawarta w przypadku gdy COMFORTABLE nie potwierdzi w formie wiadomości e-mail zamówienia Klienta w ciągu 5 dni od daty jego wysłania przez Klienta.
 4. Zamówienia składane COMFORTABLE przez Klienta winny zawierać co najmniej dane obowiązkowe wskazane w formularzu zamówienia. Jeżeli znajduje zastosowanie, poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia osoba wypełniająca je oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji osoby, w imieniu i na rzecz której działa.
 5. Formularz zamówienia można wypełnić każdorazowo bezpośrednio ze strony internetowej, jak również po zalogowaniu się Klienta na konto Klienta, jeżeli zostało ono przez niego wcześniej założone.
 6. Warunkiem wysłania formularza przez Klienta jest uprzednia akceptacja Regulaminu. Przy składaniu oferty, Klient może wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych.

 
 
§ 3. [REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w ciągu 5 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym,
  2. w przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - w ciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia dokonania płatności przez system transakcyjny, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty - od potwierdzenia przez bank.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia  i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w sklepie.
 4. COMFORTABLE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.  Zmiany te nie mają wpływu na warunki i realizację zamówienia złożonych  przez Klientów przed dokonaniem zmian.

 
§ 4. [DOSTAWA I ODBIÓR]
 

 1. COMFORTABLE oferuje Klientowi następujące formy dostawy zakupionego towaru:
  1. przesyłka zwykła kurierem,
  2. przesyłka pobraniowa kurierem.
  3. Przesyłka pocztowa
 2. Klient, składając zamówienie, zostaje poinformowany o kosztach dostawy i dostępnych formach dostawy. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia, w zależności od opcji dostawy wybranej przez Klienta.
 3. Zamówienie Klienta jest skierowane do realizacji po otrzymaniu wpłaty przez COMFORTABLE (z wyjątkiem przesyłki pobraniowej).
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas wykonania produktu i czas dostawy.

 
§ 5. [Płatności]
 

 1. COMFORTABLE oferuje Klientowi następujące formy płatności za towar:
 1. Płatności.pl – system płatności online (rozliczenia płatności kartą kredytową lub e-przelewem dokonywane są w tym systemie);
 2. przedpłata – przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy COMFORTABLE prowadzony przez bank mBank nr rachunku 33 1140 2004 0000 3202 4793 2544
 3. płatność przy odbiorze towaru przez Klienta (przesyłka pobraniowa).
 1. Klient powinien dokonać płatności łącznie tytułem ceny zamówionego towaru oraz tytułem wartości jego dostawy. Klient powinien dokonać płatności wskazując numer zamówienia w terminie 30 dni od daty dokonania zamówienia..

 
§ 6. [ZWROTY / REKLAMACJE / GWARANCJA / RĘKOJMIA]

 1. COMFORTABLE zobowiązuję się do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.
 2. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów winny być przekazywane COMFORTABLE w formie pisemnej na adres Comfortable Krzysztof Vogel, Kasprowicza 8, 64-330 Opalenica lub w formie wiadomości e-mail pod adres comfortable@comfortable.pl. Jeżeli zakupiony przez Klienta towar okaże się wadliwy, Klient wobec braku gwarancji ze strony Comfortable, może skorzystać z prawa do 24-mcy rękojmi (od momentu otrzymania towaru) w postaci naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, przy czym wybór formy rękojmi należy do Klienta. Klient może zażądać od razu zwrotu gotówki, chyba że sprzeday niezwłocznie naprawi lub wymieni produkt na nowy. Wszelkie koszta reklamacji, w tym koszty odesłania i ekspretyzy ponosi sklep Comfortable.
 3. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów będą rozpatrywane przez COMFORTABLE w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

 
§ 7. [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Comfortable Krzysztof Vogel, Kasprowicza 8, 64-330 Opalenica lub w formie wiadomości e-mail pod adres comfortable@comfortable.pl w terminie dziesięciu 14 (czternastu) dni od odebrania towaru. W celu ułatwienia tego procesu wzór formularza odstąpienia od umowy umieszczono pod adresem http://www.comfortable.pl/odstapienie_od_umowy.pdf.
 2. W przypadku zamówienia towaru o określonych właściwościach indywidualnych (towary z wprowadzonymi na życzenie klienta zmianami, czy z grawerunkiem) zgodnie z Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 odstąpienie od umowy jest wyłączone, a zwrot towaru jest możliwy wyłącznie za zgodą COMFORTABLE, po uzgodnieniu ewentualnych kwestii związanych z pokryciem kosztów doprowadzenia wyrobu towaru do stanu sprzed wprowadzenia zmian.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania towaru do COMFORTABLE ponosi Klient.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zapłaty kosztów za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy (proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny).

 
§ 8. [DANE OSOBOWE]
 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Krzysztofa Vogel, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Comfortable – Krzysztof Vogel”, pod adresem: ul. Kasprowicza 8, 64-330. Opalenica
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, jego dane mogą być również wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez COMFORTABLE.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.comfortable.pl

 
§ 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień Regulaminu okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i warunków umowy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  Zmiany te nie mają wpływu na warunki i realizację zamówienia złożonych  przez Klientów przed dokonaniem zmian.
 3. Sklep Comfortable stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami (treść dostępna pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=546) .

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów